Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Luyện tập dưỡng sinh & sức khoẻ người cao tuổi
Tên sách Luyện tập dưỡng sinh & sức khoẻ người cao tuổi
Lĩnh vực Sức khỏe và an toàn cá nhân
Tác giả: Lương Xuân Đạm
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Văn hóa Thông tin
Số trang 67
Tóm tắt
Cuốn sách "Luyện tập dưỡng sinh và sức khỏe người cao tuổi" do PGS. TS. Dương Xuân Đạm biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về quá trình lão hóa và sức khỏe, tập luyện đối với người cao tuổi, những vấn đề liên quan đến luyện tập ở người cao tuổi, giới thiệu một phương pháp tập dưỡng sinh đã nghiên cứu.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị