Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh & thành phố Việt Nam
Tên sách Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh & thành phố Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế
Tác giả:
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Thống kê
Số trang 1036
Tóm tắt
Cuốn "Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh & thành phố Việt Nam" do Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê biên soạn nhằm để gúp bạn đọc có thêm thông tin về thực trạng và diễn biến tình hình kinh tế - xã hội cũng như nguồn lực phát triển của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của nước ta trong những năm gần đây và hiện nay

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị