Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Giáo trình trồng trọt đại cương
Tên sách Giáo trình trồng trọt đại cương
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: TS.Đặng Văn Minh
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 196
Tóm tắt
Giáo trình "Trồng trọt đại cương" được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các ngành và cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những người có liên quan tới sản xuất cây trồng.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị