Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Dịch vụ công cộng và khu vực quốc doanh
Tên sách Dịch vụ công cộng và khu vực quốc doanh
Lĩnh vực Kinh tế
Tác giả: Élie Cohen Claude Henry
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản:
Số trang 131
Tóm tắt
Cuốn sách được thực hiện với sự trợ giúp của Hiệp hội phát triển trao đổi công nghệ Kinh tế - Tài chính (A.D.E.T.E.F) thuộc Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị