Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 KC-12-09 Cơ chế kinh tế trong cân bằng khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước quốc gia /1992 - /1994 Hà Nội
2 Giám sát dịch tễ học tổng thể và các thử nghiệm phòng chống nhiễm HIV ở Việt Nam /1992 - /1995 Hà Nội
3 Điều tra, xây dựng qui trình phòng chống bệnh thán cho Trâu bò, ngựa /1992 - /1993 Hòa Bình
4 KC03.01 Đánh giá những chuyển biến trong quản lý kinh tế ở Việt Nam từ Đại hội VI đến nay. Phương hướng tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế trong thời gian tới /1992 - /1993 Hà Nội
5 91-98-014 Vai trò giá cả trong việc thực hiện chính sách xã hội phù hợp với cơ chế kinh tế mới /1992 - /1993 Hà Nội
6 KC.11.02 Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị /1992 - /1995 Hà Nội
7 KC09-17 Nghiên cứu chiến lược phát triển KHKT và năng lượng hạt nhân ở Việt Nam phân B - Điện nguyên tử /1992 - /1994 Hà Nội
8 Sản xuất thử viên nang Bidentin làm thuốc hạ Cholesterol máu và hạ huyết áp từ rễ ngưu tất 7/1992 - 12/1993 Hà Nội
9 KC-07- 15 Triển khai các loại công nghệ cổ truyền sơn ta, sơn quang dầu, thiếp vàng trong sản xuất hàng mỹ nghệ /1992 - /1994 Hà Nội
10 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh /1992 - /1995 Hà Nội
11 KT-01-01 Sự tiến hóa thành phần vật chất và chế độ địa động phần rìa địa khối Inđôsinia ở Việt Nam trong mối tương tác với các cấu trúc địa chất kế cận /1992 - /1995 Hà Nội
12 KC.03.01-05 Thống kê số liệu về sản xuất chuyên tải phân phối, tiêu thụ điện năng từ năm 1976 đến 1991 1/1992 - 12/1992 Hà Nội
13 KC10.18 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN trong chuẩn đoán và điều trị sớm bệnh sỏi mật /1992 - /1996 TP HCM
14 KN 03-05 Nghiên cứu xây dựng mô hình Lâm nghiệp xã hội vùng đồi núi phía Bắc, Bắc bộ 6/1992 - 9/1995 Hà Giang
15 KC-03-10 Nghiên cứu công nghệ phục hồi và chế tạo thiết bị điện phòng nổ /1992 - /1993 Hà Nội
16 Thử nghiệm nuôi tôm hùm ở lồng và ao ven biển Kháng Hòa /1992 - /1993 Khánh Hòa
17 KC10 09 Chỉ dẫn giám sát kiểm tra đánh giá chất lượng thi công cầu BTCT DUL bằng phương pháp hẫng /1992 - /1994 Hà Nội
18 KN02-09 Nghiên cứu xác định các biện pháp khoa học nhằm nâng cao số lượng, chất lượng giống và các sản phẩm hươu sao Việt Nam /1992 - /1994 Nghệ An
19 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học chế tạo kháng nguyên và kháng huyết thanh dùng chẩn đoán nhanh bệnh vi rút gia súc và gia cầm /1992 - /1994 Hà Nội
20 KN04-16 Nghiên cứu công nghệ mới sản xuất một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu 6/1992 - 12/1994 Hà Nội
Trang 289 / 320 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị