Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 91-78-246 Phương án giao nhận và hạch toán xăng dầu theo đơn vị dung tích lít, m3 /1990 - /1991 Hà Nội
2 98-90-030 Cơ chế và chính sách giá cho thuê tài nguyên /1990 - /1991 Hà Nội
3 44A.05.01 Đánh giá dự báo ảnh hưởng địa động lực hiện đại những vùng kinh tế - xã hội quan trọng 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
4 22A.01.01 Cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích chủ yếu thềm lục địa Việt Nam và phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo /1990 - /1991 Hà Nội
5 Kết quả điều tra cơ bản tình hình bệnh nhiệt thán trên địa bàn tỉnh Yên Bái và những giải pháp chủ yếu nhằm khống chế và thanh toán bệnh nhiệt thán trong tỉnh /1990 - /1993 Yên Bái
6 10-A-02-07 Nghiên cứu và tìm cách khắc phục xâm thực công trình và thiết bị năng lượng 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
7 Cấu trúc điện tử của chất rắn 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
8 70A-04-01 Những căn cứ khoa học của việc phát triển năng lượng nhiên liệu ở nước ta đến năm 2005 /1990 - /1991 Hà Nội
9 Nghiên cứu tìm giải pháp nguồn tôm mẹ thành thục và nâng cao năng suất sinh học trong các trại sản xuất tôm giống ở các tỉnh phía Bắc /1990 - /1992 Hà Nội
10 06-03-02-02 Sơ đồ sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và đồng bằng Cửu Long - Phân vùng thủy lợi 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
11 Địa chất thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận 1/1990 - 12/1990 Khánh Hòa
12 Một số kết quả nghiên cứu về công nghệ chế tạo các mặt định hình phức tạp /1990 - /1995 Hà Nội
13 98A-03-04 Phương hướng phát triển ngành giao thông vận tải đến năm 2005, đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý vận tải 1/1990 - 12/1990
14 24C-02-03 Nghiên cứu hòan thiện công nghệ và nâng cao các chỉ tiêu tuyển quặng đất hiếm Đông Pao /1990 - /1991 Hà Nội
15 92-84-214 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước về đất đai 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
16 34A-01-03 Nghiên cứu thử nghiệm truyền số liệu giao thông vận tải giữa các máy tính với nhau 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
17 44A-06-02 Đo sâu điện đối xứng và lưỡng cực hợp nhất 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
18 64B-05-03 Tiêu chuẩn hóa và đánh giá chất lượng vacxin dùng trong công tác tiêm chủng phòng 6 bệnh truyền nhiễm hay gặp ở trẻ em 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
19 90-08 Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế công trình thuỷ điện /1990 - /1991 TP HCM
20 52D-01-05 Chọn, tạo và nhân nhanh những giống cây trồng có khả năng chống chịu bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật 1/1990 - 12/1990 Hà Nội
Trang 289 / 302 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị