Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
-   Chăn nuôi
      +   Chăn nuôi gia cầm
      +   Chăn nuôi gia súc
      +   Chăn nuôi khác
      +   Nuôi trồng thủy - hải sản
-   Bảo vệ thực vật
-   Bảo quan - Chế biến thực phẩm
-   Công nghệ rừng và chế biến gỗ
-   Công nghệ sinh học nông nghiệp
-   Thủy lợi
-   Thú y
-   Tài liệu nông nghiệp khác
-   Trồng trọt
      +   Cây công nghiệp
      +   Cây hoa màu - rau
      +   Cây lương thực
      +   Các loại cây khác
-   Lâm nghiệp
-   Cây ăn quả
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tổng số: 5764
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị 1/2015 - 12/2015 Quảng Trị
2 Nhân định một số tiêu chí xác định nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cần thu hút cho tỉnh Quảng Trị 1/2014 - 12/2014 Quảng Trị
3 Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế cúm gia cầm tại Quảng Trị 5/2014 - 5/2015 Quảng Trị
4 Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 7/2014 - 6/2015 Quảng Trị
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản suất và quy trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Neo-Polymic phù hợp tại Quảng Trị 1/2013 - 12/2014 Quảng Trị
6 Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 4/2013 - 4/2014 Quảng Trị
7 Nghiên cứu xử lý số liệu đã có, điều tra bổ sung, đánh giá nguồn nguyên liệu khoáng để sử dụng làm các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí, trang lát và khả năng khai thác sử dụng góp phần phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Quảng Trị 5/2013 - 4/2015 Quảng Trị
8 Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng trị trong tình hình mới 1/2013 - 6/2013 Quảng Trị
9 Nhân rộng cổng thông tin giáo dục tại các trường (chọn đại diện) trực thuộc sở GD&ĐT Quảng trị 4/2013 - 4/2014 Quảng Trị
10 Nhân rộng mô hình xã hội học tập cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 4/2013 - 4/2014 Quảng Trị
11 Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp quản lý về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 3/2013 - 3/2014 Quảng Trị
12 Khảo sát việc làm của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị sau khi tốt nghiệp và góp phần dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Trị 5/2013 - 5/2014 Quảng Trị
13 Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa thuần mới, bổ sung vào cơ cấu bộ giống chủ lực của tỉnh Quảng Trị 3/2013 - 4/2015 Quảng Trị
14 Điều tra kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Hải Lăng 4/2013 - 4/2014 Quảng Trị
15 2.1.3-B12-13 Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện khung theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 1/2012 - 3/2013 Hà Nội
16 Cơ sở khoa học và thực tiễn củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay 7/2012 - 7/2013 Quảng Trị
17 Hoàn thiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6/2012 - 5/2013 Quảng Trị
18 Nghiên cứu, đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cỗi trên địa bàn huyện Hướng Hóa 6/2012 - 6/2015 Quảng Trị
19 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6/2012 - 5/2013 Quảng Trị
20 Phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 7/2012 - 12/2012 Quảng Trị
Trang 1 / 289 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ