Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Điều tra kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Hải Lăng
Tên đề tài Điều tra kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Hải Lăng
Mã số
Lĩnh vực Sức khỏe - Dinh dưỡng
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 4/2013 - 4/2014
Tổ chức chủ trì Phòng Y Tế Huyện Hải Lăng
Chủ nhiệm Lê Phước Nho
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 100.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ
Mục tiêu
 Mô tả thực trạng mắc và tử vong về TNTT trẻ em và nguyên nhân của từng loại TNTT trẻ em, bao gồm tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, ngộ độc, ngã, điện giật, động vật cắn/húc.. tại huyện Hải Lăng. Tìm hiểu kiến thức – thái độ - thực hành phòng chống tai nạn thương tích của người chăm sóc trẻ trong huyện Hải Lăng thuộc phạm vi của đề tài.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị