Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nhân rộng cổng thông tin giáo dục tại các trường (chọn đại diện) trực thuộc sở GD&ĐT Quảng trị
Tên đề tài Nhân rộng cổng thông tin giáo dục tại các trường (chọn đại diện) trực thuộc sở GD&ĐT Quảng trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học máy tính
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 4/2013 - 4/2014
Tổ chức chủ trì Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nhân
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 150.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Nâng cao ứng dụng CNTT vào việc quản lý giáo dục,công tác dạy và học trên diện rộng của địa bàn tỉnh từ đó góp phần vào nâng cao chất lượng của công tác quản lý. Xây dựng sổ liên lạc điện tử nhằm kết nối nhanh chóng gia đình và nhà trường, giữa giáo viên với học sinh tại các trường đã được chọn làm đại diện

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị