Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Khảo sát việc làm của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị sau khi tốt nghiệp và góp phần dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Khảo sát việc làm của học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị sau khi tốt nghiệp và góp phần dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học xã hội nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 5/2013 - 5/2014
Tổ chức chủ trì Trường Cao đảng sư phạm Quảng Trị
Chủ nhiệm Lê Thị Xuân Liên
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 100.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Tìm hiểu và đánh giá thực trạng việc làm của HSSV trường CĐSP Quảng Trị sau khi tốt nghiệp và nhu cầu đào tạo nhân lực của Tỉnh Quảng Trị đối với CĐSP Quảng Trị. Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của tỉnh Quảng Trị đối với trường CĐSP Quảng Trị. Đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực của trường CĐSP Quảng Trị từ năm 2013-2020

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị