Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa thuần mới, bổ sung vào cơ cấu bộ giống chủ lực của tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa thuần mới, bổ sung vào cơ cấu bộ giống chủ lực của tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Cây lương thực
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 3/2013 - 4/2015
Tổ chức chủ trì Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị
Chủ nhiệm Trần Thanh Hiền
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 250.000.000 VNĐ 250.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Lựa chọn được các giống lúa thuần mới, ngắn ngày, thích ứng với biến đổi khí hậu, có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết, đất đai, tập quán canh tác của bà con nông dân, kháng một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu... để bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị