Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nhân định một số tiêu chí xác định nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cần thu hút cho tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nhân định một số tiêu chí xác định nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cần thu hút cho tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học - công nghệ
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 1/2014 - 12/2014
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Quỳnh Trang
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Đánh giá thực trạng thu hút và giữ chân NNL KHCN TĐC cho một số ngành KT- XH của tỉnh Quảng Trị. - Đề xuất chính sách và giải pháp thu hút và giữ chân NNL KHCN TĐC trong các ĩnh vực trên.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị