Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số:
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 NV2014-TN01-02 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan Ðại học Thái Nguyên 1/2016 - 12/2016 Thái Nguyên
2 BĐKH 25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
3 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền trung đến năm 2020 và định hướng đến nam 2030 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
4 BĐKH/45 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
5 BĐKH.35 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
6 BĐKH.25 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
7 KHCN-BĐKH/11-15 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
8 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
9 BĐKH.21 Ðánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở bắc bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
10 Ðiều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
11 Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị 1/2015 - 12/2015 Quảng Trị
12 Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
13 BĐKH-32 Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
14 BĐKH-17 Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
15 KHCN - BĐKH/11-15 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
16 BĐKH-59 Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
17 BĐKH.43 Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
18 Quy hoạch nuôi tôm hùm đến năm 2020 và định hướng đến 2030 1/2015 - 12/2015 Khánh Hòa
19 Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục Diesel lai máy phát điện tại viện nghiên cứu phát triển 4/2015 - 4/2016 Hải Phòng
20 BĐKH.16 Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 1/2015 - 12/2015 Hà Nội
Trang 1 / 304 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị